Släpp tanken på att vara perfekt. För vem är det egentligen som avgör vad som är perfekt eller inte?

Släpp tanken på att vara perfekt. För vem är det egentligen som avgör vad som är perfekt eller inte?

Tänk igenom dina värderingar i livet
Prestationsbaserad självkänsla innebär att din självkänsla vilar på att andra bekräftar dina prestationer. Då kan det vara värdefullt att fundera kring vad man tycker är viktigt i livet. Ofta gör man inte det förrän situationen gått för långt, och man blivit sjuk av stressen. Fram tills dess fokuserar man i stället på att gå åt det håll där man blir bekräftad för sina prestationer.

Exponera dig för det som är läskigt
Öva på att sätta gränser och att säga nej om uppdrag inte går att genomföra, i stället för att pressa fram ett resultat ur en orimlig arbetssituation för att kunna göra andra nöjda.

– Man kan försöka minska på kontrollbehovet och testa att prestera ”good enough”. Det kan man göra i små steg – där man först testar att säga nej i privata sammanhang för att sedan ta med det till arbetsplatsen, säger Victoria Blom, docent i psykologi och forskare på Karolinska institutet och Stockholms universitet samt lektor på Gymnastik- och idrotthögskolan.

Jobba med självempati
Många som lider av prestations-ångest ställer orimligt höga krav på sig själv, medan man är mer förstående mot andra människor som ska genomföra samma sak.

– Det kan vara en extremt stor skillnad mellan hur man själv bör prestera och hur man tycker att andra ska prestera. Då kan man tänka igenom varför det är så viktigt att man själv ska framstå som perfekt, säger Tomas Furmark, professor i psykologi vid Uppsala universitet.

Ställ realistiska krav på dig själv
Om prestationsångesten är särskilt hög i vissa situationer, försök att utsätta dig för de situationerna – men ställ rimliga krav på din egen prestation. Om det känns svårt att tala inför grupp behöver inte kravet vara att hålla ett perfekt tal i en timme inför en fullsatt aula.

– I stället kan man ställa ett realistiskt krav på att ta sig igenom situationen, och då vara nöjd med det, säger Tomas Furmark.

Sök hjälp om du inte kan hantera det själv. Kognitiv beteendeterapi kan vara till hjälp för att klara av situationer där prestationsångesten annars blir stark. Då kartlägger man vilka resonemang man har om sig själv, för att man sedan ska kunna utsätta sig för situationer man annars tycker är svåra att hantera.

– Man börjar jobba aktivt med strategier för att luckra upp prestationsångesten och ersätta sina perfektionistiska krav med realistiska krav, säger Tomas Furmark.

Comment