Det kan börja med en konflikt, skvaller en eller en tystnad som uppstår när någon kliver in i lunchrummet. Det kan sluta i sjukskrivning, depression, isolering – i värsta fall med att någon tar sitt liv.

450.000 personer, nio procent av alla som jobbar i Sverige, uppger att de blivit utsatta för mobbning eller kränkande särbehandling på sin arbetsplats, enligt statistik från Arbetsmiljöverket och SCB.

”Vem som helst kan bli utsatt”
Att veta om man blir mobbad på jobbet kan vara svårt för den som är utsatt – men även för den som mobbar. Enligt vissa psykologer övergår en konflikt mellan två vuxna personer till mobbning när en av parterna hamnar i underläge och inte kan försvara sig.

Vem som helst kan bli utsatt och i princip kan vem som helst agera som mobbare. Det handlar inte om personlighet utan om sammanhang om situationer som avgör om mobbning ska uppstå, säger Stefan Blomberg.

På sex år, mellan 2010 och 2016, har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om arbetsskador till på grund av mobbning och kränkningar nästan fördubblats – från 635 till 1.253. Och den största anledningen till mobbning på jobbet är inte bråk kollegor emellan.

I ungefär hälften av alla mobbningsfall är chefer inblandade. Men ju allvarligare mobbningen är, desto vanligare är det att cheferna är de som mobbar.

Vart vänder jag mig?
Om du märkar att mobbning pågår på din arbetsplats arbetsplatsen ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du själv är mobbad på jobbet kan det vara svårt bryta den negativa spiralen på egen hand. Tala med företagshälsovården, skyddsombudet eller en god vän för stöd och råd. Om du känner förtroende för chefen kan du vända dig till henne eller honom.

En möjlig väg är också att i enrum ta upp situationen direkt med mobbaren. 

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

Comment