Statistik visar att många pappor väljer att ta ut sin föräldraledighet på sommaren som ett sätt att förlänga sommarledigheten

Statistik visar att många pappor väljer att ta ut sin föräldraledighet på sommaren som ett sätt att förlänga sommarledigheten

Pappaledigheten är en gåva och ett val, mammaledigheten en plikt och självklarhet!

Så ser den generella attityden ut i landet med världens längsta föräldraledighet, där det redan för 43 år sedan beslutades att ledigheten skulle delas lika mellan föräldrarna.

Svenska myndigheter har i flera decennier bearbetat papporna att få dem att ta ut fler föräldradagar. Men det som framförallt har ökat männens uttag är införandet av pappamånaderna, där två månader av föräldradagarna är reserverade för pappan.

Island har gått ännu längre och vigt en tredjedel av dagarna till papporna.

När man inför kvotering och vissa dagar bara kan tas ut av pappan - i vilken utsträckning bidrar det till att många dagar då brinner inne?

En knepig fråga, då barnen faktiskt bör stå i centrum för besluten. Om barnen inte "får ut" alla sina dagar, vad har man då vunnit?

Men hittills har det faktiskt visat sig att det inte brinner inne många dagar. Det är ganska försumbart. Den tid männen får sig tilldelade använder de, i regel!

Tycker du att hårdare kvotering bör införas eller ska familjer ha möjligheten att välja själva? Enligt undersökningar säger nästan 70 procent av svenskarna nej till ytterligare kvotering. 

Fler "fun facts":

  1. Ny statistik visar att många pappor väljer att ta ut sin föräldraledighet på sommaren, troligtvis som ett sätt att förlänga sommarledigheten. Enligt siffror från Försäkringskassan så står papporna för 33 procent av de uttagna föräldradagarna i augusti och i december endast för 20 procent. Det här är ett mönster som återkommer år till år, enligt forskare på LiU.
  2. Småbarnspapporna i LO-grupperna tillhör dem som tar ut minst pappaledighet. Bara 29 procent hade tagit mer än två månader i jämförelse med 48 procent i Saco-grupperna. 
  3. Familjer med låga inkomster delar föräldraledigheten mest ojämnt, medan de med de högsta fördelar den mest jämlikt.

Vinter eller sommar, LO eller SACO, så är iallafall attityden påväg att förändras, åtminstone bland de yngre. Det är mycket vanligare bland de som får barn idag, att papporna självmant och självvalt väljer att vara pappalediga.

I veckans avsnitt av Workpodden pratar vi allmänt om just detta och jag lärde mig om hur man på olika sätt kan utnyttja sin föräldraledighet.

För alla ni päron där ute, missa för guds skull inte Workpodden avsnitt 64.

1 Comment