Deras arbetsvanor är annorlunda. Deras värderingar är annorlunda. De bryr sig mer om balans i livet än pengar. De vill att du ger dem ansvar snarare än att de ska förtjäna det. De växer på arbetsmarknaden med rekordfart – de är Generation Y.

Inom fem år beräknas de utgöra 75 procent av arbetskraften. Vi på Workpodden har fått dagit del av en studie för att ta reda på vad som driver engagemanget hos Generation Y, denna snabbt växande arbetskraft. Och inte helt oväntat har Generation Y andra förväntningar och drivkrafter än äldre generationer. 

Tre viktiga nyckelområden för Generation Y

Generation Y har en entreprenörsanda. De är fulla av energi och har många innovativa idéer. Det är också mer sannolikt att de kommer agera som ambassadörer för ditt företag.

För att alla kreativa idéer ska kunna komma fram, måste dagens chefer skapa en arbetsmiljö som upplevs vara över förväntan för arbetsstyrkan i Generation Y. Undersökning visade att tre nyckelområden är särskilt viktiga:

Arbetsmiljön - Chefer måste skapa en arbetsplats som uppmuntrar flexibilitet och nyskapande. En sak som är viktig för Generation Y är att få arbeta i en positiv miljö som ger inspiration till nya idéer.

Den närmsta chefens roll - Undersökningen visade att Generation Y vill ha erkännande från sin chef. De vill också ha möjlighet att arbeta självständigt, få förtroendet att ta egna initiativ i teamet och få snabb feedback.

Förtroende för ledningen - Företagsledningen måste ha visioner och riktlinjer som Generation Y kan tro på. De tycker om att känna att de bidrar till framgången för företaget.

Ökad flexibilitet och frihet

Chefer kommer behöva acceptera det faktum att Generation Y inte vill bli fastkedjade vid en kontorsplats eller formella 9-till-5-tider. Med andra ord kommer kontrollchefen, chefen som vill veta vad medarbetarna gör var 15:e minut, inte bli så långvarig på arbetsplatsen framöver.

Frihet innebär även att låta medarbetarna använda sociala medier. I början av den sociala medierevolutionen förbjöd många företag sina anställda att t.ex. använda Facebook under arbetstid. De fruktade att det skulle bli en plötslig nedgång i produktiviteten. Men sociala medier är en integrerad del i den här generationens liv. Genom att förbjuda sociala medier på arbetsplatsen riskerar företag att förlora dessa värdefulla medarbetare till sina konkurrenter.

Visa ett genuint intresse 

En annan viktig sak för chefen att tänka på: Fråga regelbundet dina medarbetare om deras privatliv.

Traditionellt sett har personliga frågor varit tabu. Chefer har länge fått höra att de inte ska fråga för mycket om sina medarbetares privatliv - man ska inte snoka i det. Gränsen mellan jobb och privat måste upprätthållas.

Men för Generation Y finns det ingen gräns. De förväntar sig att chefer ska behandla dem som individer. De vill att deras chefer och kollegor ska vara intresserade av dem. De vill vara mer än ”bara ett namn”. De vill att deras närmsta chef ska bry sig om deras privatliv och förstå hur det påverkar arbetet de gör. Genom att ställa personliga frågor, som till exempel vad Sara ska göra i helgen eller vad Patrik tyckte om filmen han såg, visar du som chef att du bryr dig om dem.

Kan det vara så att du och ditt företag behöver titta på vad ni kan göra för att lära känna varandra bättre - speciellt utanför jobbet?

Låt dem ta ansvar

Att bry sig om sina medarbetare innebär också att belöna dem för ett väl utfört arbete.

De flesta medarbetare från tidigare generationer, t.ex. Baby Boomers, fick inte mycket beröm under sina tidiga år av karriären. Ledningsfilosofin på den tiden var motsatsen till omtanke, belöningar och andra former av positiv feedback. Så länge man inte sade någonting var allting bra. Men nu är det andra tider.

Det viktigaste chefer kan göra är ge Generation Y ansvar. Det innebär att låta dem ta hand om och genomföra olika projekt. Och låta dem fatta beslut som kommer att påverka slutresultatet. Förr fick de anställda inte denna frihet förrän de hade visat vad de gick för. Dagens ungdomar vill inte vänta.

Uppmuntra utvecklingsmöjligheter

Generation Y är intresserade av ständig utveckling. Många i den här generationen kommer att lämna företag som inte lever upp till deras förväntningar. De gör helt enkelt det som är bäst för dem själva och deras karriärer.

Eftersom ert företag säkert har lagt ner mycket arbete på att utbilda dem, ligger det givetvis i ert intresse att få dem att stanna kvar. Uppmuntra era ledare och chefer att diskutera med medarbetarna vilka karriärmål de har och sedan identifiera vilka vägar de kan ta för att komma dit.

Comment