VD:n och grundaren bakom Kraftresor AB, Ylva Pintus berättar om vad som driver henne och hur man kommer till sin fulla rätt i veckans avsnitt av Workpodden.

Vad får oss att må bättre på jobbet

En svensk kunskapsöversikt har listat ett antal "friskfaktorer" som gör att du mår bra på jobbet. Kunskapsöversikten innehåller även fakta om hur man motverkar psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Det är Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd som står bakom översikten och arbetet med rapporten som letts av professor Eva Vingård.

Behöver inte alltid fokusera på det negativa

Eva Vingård är professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. I arbetet med kunskapsöversikten har hon och hennes kollegor valt att fokusera på vad vi faktiskt blir friska av på arbetsplatsen.

Tidigare forskning har fokuserat mycket på risker på arbetsplatsen; psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, obalans i arbetsbörda och konflikter på arbetsplatsen. Den nya kunskapssammanställningen som handlar om psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro belyser även dessa aspekter men har alltså även valt att titta på problemet från perspektivet "vad på en arbetsplats får oss att må bra?".

Ledarskapet betyder mycket

Eva Vingård menar att forskning om hur man mår bättre på arbetsplatsen får mer gehör än forskning om varför vi mår dåligt. Det beror på, säger hon i en kommentar, att människor då får reflektera kring arbetsplatsen på ett konstruktivt sätt. Det är viktigt att bli medveten om vad man på arbetsplatsen är bra på och att stärka detta.

Hon konstaterar även att ledarskapet betyder mycket för hälsan på arbetsplatsen. och att det är viktigt att man anställer rätt person när man anställer en chef. Det är även "ett gott ledarskap" som kommer överst på listan när Eva Vingård och henens kollegor listar ett antal "friskfaktorer" som främjar den psykiska hälsan och välbefinnnadet på arbetsplatsen.

Två typer av chefer

Till skillnad från andra yttre negativa faktorer som kan vara skadligt på arbetsplatsen, till exempel buller, går det inte att förbjuda dålig kommunikation eller dåliga chefer. Det betyder enligt Eva Vingård att man när det gäller psykisk ohälsa måste jobba på ett annat sätt.

Per Lindberg, som också medverkat till den aktuella rapporten, är lektor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Han menar att det finns två typer av chefer; en som styr och ställer och pekar med hela handen och en som lyfter fram medarbetarna och ser till att de kan jobba och prestera bra. Det sistnämnda får indirekt chefen att lysa. Problemet, enligt Per Lindberg, är att inte alla chefer inser att även det sistnämnda är ett ledarskap.

Sätta gränser

En god chef måste enligt rapporten även kunna sätta gränser. Det har visat sig att en orsak till utmattningssyndrom har varit att det inte har funnits några gränser. Det är därför viktigt att medarbetare känner att jobbet är tillräckligt bra så att man kan gå vidare i arbetet.

Per Lindberg hoppas att den kunskap som finns, trots att den inte är lika omfattande som den om ohälsa på arbetsplatsen, ska hjälpa till att belysa vad som är hälsofrämjande på jobbet och därmed kunna motverka psykisk ohälsa på jobbet.

Andra friskfaktorer

Förutom ett gott ledarskap listar forskarna ett antal andra ”friskfaktorer” i sin rapport. Samtliga faktorer har en förebyggande och främjande effekt på den psykiska hälsan och välbefinnandet bland de som jobbar.

Friskfaktorer

kontroll i arbetet
balans mellan arbete och fritid
balans mellan arbetsinsats och belöning
tydliga mål
anställningstrygghet

Comment