crisis-at-work (1).jpg


Att gå vidare är aldrig lätt. Det krävs att man är modig och redo att överge arbetet, vänskapen eller situationen. Det är något vitalt för vår balans och vår lycka.

Att inse behovet av att avsluta ett kapitel är ett tecken på att du har mognat. Dock är det förstås något som kan smärta en och som kan var svårt att komma över på ett personligt plan.

Att gå vidare innebär ofta att man får ”rekonstruera” sig själv. Man måste åter växa upp som människa och i många fall börja om från noll.

Dock har många människor svårt att avsluta ett kapitel på rätt sätt.

Det finns de som tror att ett uppbrott innebär slutet på deras egna liv. Att det efter detta farväl inte finns något mer.

Vi måste hålla oss ifrån sådana destruktiva tankemönster och istället fokusera i positiv riktning. Efter ett avslut kommer ett tomrum som vi kan fylla med nya möjligheter och ny lycka.

Veckans gäst i Workpodden pratar om hur du kan gå vidare i livet. Lek bara med tanken att din partner skulle dö om 1 vecka, vad skulle du göra den sista veckan och hur skulle du gå viare?

Comment