Vad är DISC-analys?

En DISC-analys är en beteendestilsanalys. Du kan till exempel få göra den hos jobbcoacher och karriärcoacher. Eller på en anställningsintervju.

DISC är ett analysverktyg som visar hur du agerar individuellt och i grupp. Det är ett mycket bra diskussionsunderlag när vi pratar om vilken typ av yrke, arbetsplats och situationer som passar dig.

Så går det till

Du gör DISC-analysen via webben. Du får en personlig rapport som du helst ska gå igenom med någon kunnig inom disc.

Analysen är ett bra underlag för öka din självinsikt bli klar över hur du ska gå vidare i ditt jobbsökande. Du får lättare att förstå hur du samarbetar i grupp, hur du tolkar och kommunicerar med andra människor och hur du undviker och löser konflikter.

 Kort om DISC-analys

DISC är ett av världens mest använda analysverktyg.
DISC beskriver ditt beteende samt hur du anpassar dig till en viss miljö eller omgivning.
Du får veta hur du reagerar i olika situationer, hur du kan utveckla dig och vilka du passar bäst att jobba ihop med, samt hur du bemöter och hanterar personer med olika beteendestilar.

I DISC används färger för att klargöra olika beteendestilar. Vilken eller vilka färger är du?

 

D-OMINANCE (röd)

Ser sig själv som:
・ Beslutsam
・ Självsäker
・ Målmedveten
・Tävlingsinriktad

Kan uppfattas av andra som:
・ Intolerant/känslokall
・Självupptagen
・ Befallande
・Påstridig

i-NFLUENCE (gul)

Ser sig själv som:
・Inspirerande
・Entusiastisk
・Flexibel
・Kreativ

Kan uppfattas av andra som:
・Slarvig/oorganiserad
・Överdrivet pratglad
・Ytlig/Självupptagen
・Otålig

S-TABILITY (grön)

Ser sig själv som:
・Omtänksam
・Hänsynsfull
・Tålmodig
・Lojal

Kan uppfattas av andra som:
・Förändringsovillig
・Avvaktande
・Oengagerad
・Omständlig

C-OMPETENCE (blå)

Ser sig själv som:
・Reflekterande
・Eftertänksam
・Noggrann
・Ordentlig

Kan uppfattas av andra som:
・Perfektionistisk
・Misstänksam
・Reserverad
・Petig

OBS en DISC-profil är ingen 100 % sanning om en persons beteende, det är en vägledning och guidning om vad som förefaller naturligt för den här personen som det ser ut i hans eller hennes liv just nu, ett verktyg för reflektion. Alla profiler behövs i våra företag idag, och ingen profil är bättre än någon annan.

För att kunna förstå och tillgodogöra sig kunskapen om en persons profil krävs en licensierad användare som gör en så kallad återkoppling av rapporten, en DISC-analys är ett verktyg för utveckling och reflektion som är oerhört kraftfull.

Några vanliga användningsområden för DISC-analyser är: personlig utveckling, grupp och teamutveckling, ledarskapsutveckling, rekrytering, som underlag i medarbetarsamtal och för utveckling av olika yrkesroller.

Comment