Att hjälpa utsatta människor på plats pratas det mycket om, men vad menas med det och hur mycket av pengarna går de till behövande?

Barn som är fattiga riskerar att hamna i en negativ spiral som varar livet ut.
Många organisationer arbetar för att bekämpa fattigdom, bla genom att arbeta för barns rätt till grundläggande hälsovård, näring, utbildning och skydd. När dessa rättigheter är uppfyllda kan barn växa upp till friska och starka vuxna som kan ge sina egna barn en bättre start i livet.

Barn utgör en oproportionerligt stor andel av alla fattiga i världen. Det beror på att de fattigaste låginkomstländerna har en ung befolkning. Samtidigt har fattiga familjer i dessa länder generellt fler barn jämfört med rika familjer. Bristen på jämställdhet mellan könen reflekteras i fattigdomen. Flickor och kvinnor är generellt sett hårdare drabbade av fattigdom än pojkar och män.

Veckans gäst i Workpodden är Heaven Bereket, hon är grundare av investmentbolaget B.K.S. och Babino project.

Comment