Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen, framför allt depressioner och ångestsjukdomar. Den psykiska hälsan kan ibland vara kopplad till arbetet och kan vara en kombination av olika delar av vårt liv.

Symtom på psykisk ohälsa kan uppträda hos oss alla. Gränsen mellan att vara psykiskt frisk eller sjuk kan vara en gråzon. Den tekniska utvecklingen har gjort att många arbeten blivit mindre fysiskt ansträngande och säkrare. Samtidigt har den psykiska belastningen för många istället ökat eller blivit mer påtaglig.

I veckans avsnitt pratar vi med Barbara Westertaklax om att våga fråga hur någon mår på jobbet. Barbara är en karrrärrådgivaren och har en bakgrund som personalchef, utbildad socionom med vidareutbildning som samtalsterapeut inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT) samt utbildning inom Neurolinguistic Programming (NLP).

Ett relativt enkelt och smidigt sätt att få reda på hur en kollega verkligen mår är att börja ställa frågor som: Hur har du det? Hur mår du? Hur kan jag hjälpa dig? Hur tycker du att samarbetet fungerar med dina arbetskollegor? Hur känner du att balansen mellan ditt arbetsliv och privatliv är? Jag har sett att detta och detta har hänt – vad kan du berätta om det?

Några friskfaktorer i den psykiska arbetsmiljön:

  • Delaktighet – att kunna bidra och att vara behövd.Inflytande – att kunna påverka sitt jobb, både på kort och lång sikt. 
  • Utvecklingsmöjligheter – att få möjlighet till personlig utveckling, att lära sig nya saker och att ha ansvar för sitt arbete. 
  • Sociala relationer – goda sociala relationer med de man jobbar tillsammans med och med chefer/ledning.
  • Rättvisa – att alla behandlas respektfullt och att inga särbehandlingar eller trakasserier sker.

Comment