Stress, mobbning, arbetstidens förläggning. Detta står i fokus för en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket. Den kommer att påverka arbetet med det som hittills kallats psykosocial arbetsmiljö – och som nu byter namn till organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Enligt Arbetsmiljöverket orsakar brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ohälsa. Antalet anmälningar om arbetssjukdom inom det området har de senaste fem åren ökat med drygt 70 procent. Exempel på orsaker till ohälsan är enligt verket alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning.

Jag vet att detta inte är så kul att läsa, tro mig det är 10 ggr roligare att lyssna på när vi diskuterar det i Workpodden. Enjoy

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller   klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Comment