7 goda råd vid sponsring

  • Överväg sponsringen ur både ett ekonomiskt och ett skattemässigt perspektiv.
  • Fundera över syftet med sponsringen. Hur kommer marknadsföringen att påverka ditt företags varumärke och profil?
  • Finns det någon risk för att utgiften kan hänföras till en privat levnadskostnad? I så fall medges endast avdrag såsom för lönekostnad.
  • Definiera motprestationen. Finns det ingen bedöms sponsringen sannolikt som en gåva.
  • Om motprestation finns, försök bedöma dess ekonomiska värde. Detta är avgörande för storleken på avdraget.
  • Upprätta ett skriftligt avtal och reglera samtliga punkter ovan.
  • Tänk på vikten av att utnyttja motprestationen.

I det här avsnittet av Workpodden får du höra på Nadia Mefroum.  Hon är grundaren av Skandinaviens första marknadsplats för sponsorvärlden. Där det ska bli ännu enklare att göra sitt framtida projekt synligt för potentiella sponsorer.

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller   klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Comment