Fler kvinnor än män på tre av sju sociala medier, och en ökning av medelålder. Så ser läget ut när analysfirman GfK MRI har talat med 25 000 vuxna kring deras närvaro på de stora sociala medierna. Några intressanta slutsatser:

  • Medelåldern på exempelvis Facebook har ökat med sju år (till 40 år) sedan 2009
  • Flest kvinnor (81 procent av användarna) på Pinterest
  • 67 procent av Instagrammarna är millenials

”Den brutala och konsekventa känslan av att ‘Om mina föräldrar är där, så är det inte längre coolt’ fortsätter att utamana den sociala världen”, konstaterar Florian Kahlert från GfK MRI. Äldre användare kan vara inkomstbringande, men resulterar i en mindre aktiv yngre publik.

Comment