Att lyssna på musik väcker positiva känslor och minskar stresshormonet kortisol. Det visar flera stuidier bla en avhandling i psykologi från Göteborgs universitet. Den kunskapen kan man använda för att skapa ett ökat välbefinnande på jobbet.

En enkätgrupp med 207 personer fick skriva dagbok om en dag i sitt liv. Därefter fick de dela in dagen i olika episoder, till exempel åkte till jobbet, lagade middag och så vidare, och sedan svara på en enkät om respektive episod. Frågorna handlade om vad de gjorde, hur de kände sig och under vilka episoder de lyssnade på musik. Det visades sig att de upplevde mer positiva känslor och mindre stress när de lyssnade på musik.

OBS man kunde se en effekt oavsett vad det var för musik de lyssnade på, men effekten blev starkare när de själva valt låtar.

holding-headphones-listening-to-music-4-672x350.jpg

Kortisolhalten påverkades av musik

En annan del av avhandlingen innefattade två grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp, på cirka 20 deltagare vardera. Experimentgruppen fick i uppgift att under en vecka sätta sig och ta det lugnt i 30 minuter efter jobbet. De efterföljande tre veckorna skulle de sitta i 30 minuter och lyssna på musik efter jobbet. Kontrollgruppen fick under alla veckorna studien pågick sitta och ta det lugnt under lika långt tid, men utan att lyssna på musik.

Varje dag fick alla deltagare fylla i hur de mådde fysiskt, vilka känslor de upplevde och hur stressade de kände sig. Alla fick också vid sex tillfällen, det första i början av studien och det sista i slutet, lämna salivprov för att mäta kortisolhalten, som är starkt kopplad till stress. Det visade sig att experimentgruppen som fick lyssna på musik hade en positiv förändring av kortisolhalten.

Dock inte första veckan då de bara skulle sitta still, men däremot var det skillnad efter att de i några veckor fått lyssna på musik. De uppgav också att de kände sig mindre stressade. Den här skillnaden syntes inte i kontrollgruppen.

Tack ännu en gång för alla mail efter det förra blogginlägget om musikens påverkan, så vi fortsätter med att lägga upp en playlist varannan vecka. Håll i hatten för att här kommer den senaste musiken rekommenderad av Workpodden

Finns olika sätt att använda musik på jobbet

Resultaten av studien visar att musik kan bidra till bättre hälsa eftersom lyssnande väcker positiva känslor som i sin tur minskar stress. Mindre stress leder till bättre hälsa, vilket innebär att regelbundet musiklyssnande kan vara rena avstressningskuren. Den här kunskapen skulle kunna användas även på arbetsplatser för att förbättra medarbetarnas välbefinnande.

Att få lyssna på musik som man tycker om förstärker positiva känslor. Vad motivet kan vara till att lyssna på musik är olika för olika personer och olika situationer. Ibland vill man bli uppiggad, ibland behöver man bli mer avslappnad. Man behöver bara se till att det passar arbetssituationen och arbetsuppgifterna. Dessutom måste medarbetarna själva få välja sin musik och man måste också ha möjlighet att bestämma om man vill lyssna. Alla vill inte det. Att ge personalen hörlurar är en lösning.

Det är inte alla arbetsplatser där man kan jobba och lyssna på musik samtidigt. Ett tips är att du kan en musikpaus, på sådana jobb där man inte kan lyssna på musik och lyssna på några låtar som man tycker om. Det kan ge ny energi eller lite lugn och ro om det är det man behöver så att man sedan orkar ta sig an jobbet på ett bättre sätt.

 

Comment