Irritationsmomenten på svenska kontor är identifierade. Det finns över 2 miljoner kontorsarbetare i Sverige och Kontorsbarometern visar att de allra flesta stör sig på något. Det som irriterar flest är ventilationen och ljudnivån. Mest upprörande är sura kollegor och snusk på toaletten. En av tre retar sig på kollegor som fjäskar för chefen.

De största irritationsmomenten i kontorsmiljön är ventilationen med 43 procent följt av den allmänna ljudnivån samt möbler som är ergonomiskt felaktiga. Yngre har större krav på kontorsmiljön och irriterar sig allmänt mer än sina äldre kollegor. En femtedel av 18-30-åringarna irriterar sig mest på dålig lukt i lokalen.

Jag menar retar du dig på något på jobbet är du långt ifrån ensam. Det är påfrestande att jobba i en miljö med olika störningsmoment, till exempel röster och småljud från ventilation och apparater. Vi blir irriterade, trötta och får svårt att koncentrera oss. Om kontorsmiljön har en bra utformning mår vi bättre och blir mer kreativa och inspirerade. Då trivs vi på jobbet och presterar bättre.

Ett eget kontorsrum är drömmen för många, men enligt undersökningar har bara 4 av 10 kontorsanställda eget rum. 64 procent sitter helst i eget rum om de får välja fritt bland planlösningar. Äldre vill i högre grad än yngre sitta i eget rum. Yngre är mer positiva till att sitta i storrum och öppna landskap. Irritationsmomenten skiljer sig åt beroende på vilken typ av planlösning man sitter i, men ventilationen är det största irritationsmomentet oavsett planlösning.

Hörselsinnet är det enda sinne som aldrig vilar, utan alltid är aktivt på något sätt. Därför bör din arbetsgivare jobba med kontorets akustik med omsorg. Idag sitter många i öppna kontor och då är detta extra viktigt. Det gäller även att skapa en bra balans mellan gemenskap och avskildhet, oavsett om du sitter i eget rum eller kontorslandskap.

De ljud som stör oss mest på jobbet är ljud från andra människor, till exempel röster, skrammel och steg. I en lokal med dålig akustik studsar ljudet mellan väggarna, så att samtal och andra vanliga ak- tivitetsljud förvandlas till ett ekande, störande oväsen.

Comment