God sömn är livsviktigt för att orka och må bra. Sover vi dåligt får vi svårare att koncentrera oss på jobbet och råkar lättare ut för olyckor. Problem med sömnen blir vanligare ju äldre vi blir och förekommer oftare bland kvinnor. Var fjärde vuxen person i Sverige lider av sömnbesvär, och problemen har ökat.

Dålig sömn anses vara en bidragande orsak till flera av dagens folksjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, depression och utmattningssyndrom (utbrändhet). En god sömn är sannolikt lika viktigt som motion och nyttig mat för en god hälsa.

Vuxna behöver vanligen mellan sex och nio timmars sömn per dygn för att hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. Sömnen stärker också skelettet och immunförsvaret. För barn och ungdomar behövs sömnen även för att växa.

Vanliga orsaker till sömnsvårigheter kan vara yttre störningar som trafikbuller. Snarkning kan också störa nattsömnen, både för den som snarkar och för den som delar sovrum med en snarkande person. Ibland är det stress eller oro som gör att man inte sover. Den som har svårigheter med sömnen kommer ofta in i en ond cirkel. Oron för att inte kunna somna gör att man blir stressad, vilket i sin tur gör det ännu svårare att somna. 

Ett vanligt råd till personer som har svårt att sova är att gå och lägga sig och stiga upp vid ungefär samma tid varje dag oavsett hur natten varit. Ett annat tips är att bara använda sängen för att sova i, inte för att läsa, äta eller titta på tv i. Det är också viktigt att varva ned timmarna före läggdags och undvika kaffe och te. Fysisk aktivitet under dagen brukar också göra att det blir lättare att somna på kvällen och sova gott under natten.

Vart vänder jag mig?
Om du har sömnproblem och tror att ditt arbete är orsaken kan du vända dig till din chef. Är din arbetsplats knuten till företagshälsovården kan du vända dig direkt till den. 

1 Comment