I det här avsnittet får vi inspireras av Stilcoachen Betsabé Vivanco Goldberg som är grundare till företaget Be yourself.

Hennes drivkraft grundar sig i extraordinär känsla för samspelet mellan människor, deras omedelbara omgivning och deras klädsel. Grundidén är att få sina kunder att växa och trivas i de kläder de bär. Därför har hon drivit sitt företag att omfatta de behov hon sett under hennes 20-åriga yrkesliv. I sitt program pratar hon om stil, färger och icke verbal kommunikation.

KNÄCK KLÄDKODEN PÅ JOBBET

Foto: Sauman Ng, Smile for the camera

Foto: Sauman Ng, Smile for the camera

Många frågar sig bör vi ha klädkoder och vad tjänar de egentligen till?!  När vi träffar andra gör hjärnan en blixtsnabb bedömning av kön, ålder, social status, yrke, grupptillhörighet, personlighet, intressen, värderingar och förväntningar på uppförande. Kläder har blivit en symbol som påverkar samtliga av dessa kategorier.

Vare sig vi vill det eller inte är kläderna alltså avgörande för hur andra uppfattar oss, åtminstone till en början. Därför är frågan om kläder på jobbet viktig.

Kläder är en viktig del av en organisations kultur

En arbetsplats är en värld där olika symboler och ritualer fungerar som det sammanhållande kittet, en värld där kläder har en särskilt viktig roll. De är viktiga både när det kommer till hur andra ser på organisationen och när det kommer till hur organisationen ser på sig själv.

Inom den egna organisationen kan kläderna skapa såväl likheter som skillnader. Vissa organisationer har klädkoder för att alla ska känna sig som likvärdiga medlemmar av samma lag, medan andra gör stor skillnad mellan roller och avdelningar.

Även utanför den egna organisationen påverkar kläderna. Med hjälp av en klädkod kan en organisation kommunicera värden som auktoritet, trovärdighet och status till andra. Om en organisation vet vad den vill förmedla, kan kläderna vara ett effektivt verktyg. En organisation som vill förmedla kvalitet bör alltså göra det även med kläderna. Det här beror på att ickeverbal kommunikation (där kläderna är en viktig del) står för upp till hälften av budskapet som uppfattas vid ett personligt möte.

Kläder skapar också igenkänning, vilket är en fördel för en organisation. Om kunderna känner igen sig, blir bekväma och ser likheter med människor i organisationen är det lättare att skapa en stark relation.

Kläder och stil

En annan aspekt av kläder är vilken stil de signalerar. I branscher där kunderna behöver uppleva auktoritet (t.ex. inom finans eller medicin) för att känna sig trygga fungerar mer formella stilar.

EXEMPEL:

Revisorer som arbetade med kunder i filmbranschen försökte anpassa kläderna efter sina kunder och hängde bort sina kostymer. Resultatet blev att kunderna tappade förtroendet och begärde ”riktiga” revisorer.

Färger är ett bra sätt att börja

En bra utgångspunkt för organisationer som vill kommunicera rätt saker med sina kläder är färgteori. Färg har stor psykologisk inverkan, men är ingen exakt vetenskap.

RÖD: Betyder stopp, upphetsning eller fara. Enligt en studie verkar färgen rött skrämma människor. En annan menar att rött framkallar såväl starkare som snabbare reaktioner.

BLÅ: Blå associeras vanligtvis med lugnande effekter. Det finns dessutom teorier som stödjer att blå har en positiv effekt på kreativitet.

MÖRKARE TONER: Mörkare toner så som svart, mörkblått, grått och brunt signalerar auktoritet.

LJUSARE TONER: Ljusare toner så som jordfärger, pasteller och gult signalerar vänlighet.

2 Comments