Att jobba över, eller att be sina medarbetare att jobba över, är ibland oundvikligt. Det kan vara för att lösa en plötslig kris eller att klara en deadline. Men att ständigt jobba över är ineffektivt och skadligt, både för dig som jobbar över och för företaget. Här är några exempel, baserade på forskning, till varför det inte är bra att göra långa arbetsdagar till en vana.

woman-who-work-overtime.jpg

Du får inte ut mer av att jobba över
En studie visar att företag inte märker någon skillnad på medarbetare som jobbar 80 timmar i veckan och på medarbetare som arbetar mindre, men påstår att de jobbar 80 timmar i veckan. Chef har också tidigare skrivit om appföretaget Filimundus som kortade arbetsdagen till sex timmar per dag men inte märkte någon nedgång i produktionen.

Att jobba för mycket kan skada din hälsa
Dålig sömn, ökat alkoholbruk och depression är bara några de negativa tendenser som för mycket arbete kan leda till. Det framkommer i flertalet studier den världskände arbetslivsforskaren Marianna Virtanen gjort.

Ledaregenskaper försämras
Viktiga ledarskapsegenskaper som att kommunicera, läsa av andra människor, ta beslut och hantera känslor försämras när vi jobbar långa dagar.

Vi gör fler misstag
När vi sover för lite, är trötta och mindre alerta är också risken för att göra fel och misstag än när vi är utvilade.

Så att nästa gång du funderar på att jobba över försök då att planera dina arbetsdagar bättre. Ett effektivt sätt är att följa detta tillvägagångsätt, om du inte kan göra klart det inom 2 minuter, schemalägg det under dagen.

konsten-att-jobba-effektivt-1-size-3.jpg

Comment