Det var en gång en myra. Den gick till jobbet tidigt varje morgon för att arbeta. Myran var flitig och gillade sitt jobb. Ledaren Lejonet, blev glatt överraskad när han fick se att Myran var så effektiv utan arbetsledning. Han tänkte om Myran är så effektiv utan arbetsledning, skulle Myran vara ännu effektivare med arbetsledning.

Lejonet anställde Kackerlackan som hade ledarskapsutbildning och var känd för sina grundliga rapporter, Kackerlackans första uppdrag var att skapa ett arbetsschema.

Hon behövde en sekreterare för att föra anteckningar…

…och han anställde Spindeln för att hålla reda på arkivet och svara i telefonen.

Lejonet var exalterad av de rapporter som Kackerlackan lämnade och bad henne att göra diagram över produktionen och analysera utvecklingen.

Dessa dokument kunde Lejonet visa sin chef.

Kackerlackan var tvungen att köpa en ny dator…

…och anställa Flugan för att ansvara för IT-avdelningen.

Myran som tidigare var en glad och produktiv arbetstagare, avskydde sitt nya jobb, han var ju tvungen att gå olika kurser och beskriva sitt arbete i olika rapporter och registrera avvikelser..!

Lejonet tyckte att det var hög tid att anställa en chef till enheten där Myran jobbade

Chefs jobbet gavs till Bromsen, vars första insats var att köpa en fin matta och en ergonomisk arbetsstol till kontoret.

Den nya chefen, Bromsen behövde naturligtvis en dator och en personlig assistent för att kunna framställa en plan för att optimera arbetet och budgeten…

Enheten där Myran jobbade var inte längre en trevlig arbetsplats, alla var irriterade och oroliga för sin framtid…

Då förslog Bromsen till Lejonet att man borde göra en arbetsmiljökartläggning.

Det framkom att Myrans enhet hade högre kostnader och produktiviteten hade minskat.

Då anställde Lejonet, en välrenommerad konsult som skulle göra en undersökning och lämna förslag på förändringar.

Ugglan granskade verksamheten i tre månader och gick fram en gigantisk rapport vars resultat visade att: "DET FINNS FÖR MÅNGA ANSTÄLLDA"

Gissa vem Lejonet avskedade först?

Naturligtvis Myran, då rapporten visade att han led av " brist på motivation och hade en negativ inställning"

OBS det är inte personen i berättelsen som har skrivit bloggen. #bullen

Jag gillar verkligen fabler, tycker berättelsen är rolig och intressant. Den belyser hur många företag byggs upp medan människorna glöms bort i jakten på prestige, expansion och mer intäkter.

Comment