Sextimmars arbetsdag är redan verklighet för Toyota Center i Mölndal, de kortare arbetsdagarna har visat sig vara  riktigt lönsamma. Lyssna här på när jag vädrade mina tankar under lunchen i ca 90 sekunder om vad dessa sex timmar skulle kunna innebära.

På Toyota fick kunderna tidigare vänta i över en månad på att få sina bilar reparerade. Verkstaden räckte inte till och missnöjet växte i takt med köerna. Samtidigt kände personalen sig pressad. Något behövde hända. Men i ett läge där de flesta antagligen hade byggt ut verkstaden för att på så sätt kunna ta emot fler kunder och korta väntetiderna, hittade Toyota center en annan lösning.

 

Friskare personal

Metallombuden på Toyota center, säger att personalen är friskare och mår bättre sedan de kortare arbetsdagarna infördes i december 2002.  Förutom att personalen är nöjd har Toyota också gjort ekonomisk vinst. Trots att antalet plåtslagare och verkstadstekniker mer än fördubblats sedan sextimmarsdagar infördes – från 16 till 36 – har vinsten ökat för varje år.

Intresset för Toyotas modell har varit stort genom åren. Många företag har gjort studiebesök för att se hur de har lagt upp arbetet, och varit intresserade av att själva ta efter. Så frågan är tror du att detta skulle kunna fungera på just din arbetsplats?

Comment