Din framgång i karriären avgörs inte av hur bra du gör ditt jobb utan av vem som ser dig göra det.  Hur ska du göra ditt arbete synligt för chefen och ge karriären en skjuts?

slacking-at-work.jpg

Den så kallade PIE-modellen som lanserades 1996 av Harvey Coleman delar in framgångsfaktorerna för din karriär i tre delar; Performance (dina prestationer), Image (hur folk uppfattar dig) och Exposure (vilka som tar del av det du gör). Det mest häpnadsväckande med modellen är att, enligt Coleman, påverkar dina faktiska prestationer bara 10 % av din framgång, hur folk uppfattar dig står för 30 % och hela 60 % av din framgång i karriären bestäms av vem som tar del av ditt arbete. Det viktigaste för att klättra på karriärsstegen är alltså att se till att dina chefer vet vem du är och vet vad du gör.

Comment