Att bli sedd av sin chef genom uppskattning och feedback är centralt för trivseln på jobbet. Chefer kan därför med ganska enkla medel göra stora insatser för att anställda ska må bra.

Så gör du som chef för att öka trivseln på jobbet:

1. Kommunicera tydligt. Sätt tydliga mål och se till att det finns balans mellan ansvar och befogenheter.

2. Skapa delaktighet. Involvera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet och ta vara på deras idéer.

3. Höj taket. En tillåtande attityd skapar utrymme för öppen kommunikation, misstag och olika åsikter.

4. Ge ansvar. Medarbetare som har inflytande över sina egna arbetsuppgifter trivs bättre och upplever mindre stress.

5. Uppmärksamma medarbetare. Ge feedback på utfört arbete - både positiv och negativ.

Comment