Vilken är den första frågan du får när du möter en person på en middag, fest eller något annan tillställning? Med få undantag får du förmodligen svara på vad du arbetar med. När fokus i så stor omfattning ligger på människors sysselsättning är det lätt att känna en press att förverkliga sig själv genom, eller att kunna identifiera sig med, sitt arbete. Här är några tips ifrån Workpodden som kan lätta den pressen.

Vi uppmuntras idag att ta oss fram på arbetsmarknaden, vara hungriga efter utveckling, sträva målmedvetet för att, till slut, få drömjobbet. Helt enkelt förverkliga oss själva via karriären. Finns ett brinnande intresse för en fråga, möjligheten att flytta om det skulle behövas och verktyg för att nå detta mål så är det här något positivt; det är en härlig känsla att arbeta mot ett mål som känns genuint.

Frågan är dock: hör det verkligen till allas verklighet att både veta vad man vill och ha möjligheterna att få det att gå i uppfyllelse? För många kan det vara slitsamt att uppleva känslan av att jobbet ska identifiera vem man är. Som nämnt ovan får vi ofta, utan inledningsfrågor, berätta vad vi arbetar med i mötet med nya bekantskaper.

Det finns något ledsamt i detta –  för vår sysselsättning säger i många fall ingenting om vem vi är som person. Vi är så mycket mer än vårt arbete; kanske en bokälskare, en musiker, en kärleksfull mamma eller pappa, en djurvän, och så vidare. Många plågas av känslan av att inte duga när vi är så upptagna med identifieringen av oss själva i direkt relation till arbetet. Hur bra och intressant arbetet än känns så är vi inte vårt jobb. Vi är så mycket mer och så mycket annat.

1. Du är bra. Tänk på att du är en väldigt bra person, av flera olika anledningar, utanför ditt arbete. Skriv ner dessa anledningar och ha dem till hands om hjärnspökena tar överhanden.

2. Vad är viktigt? Fundera över sådant som är betydelsefullt för dig, eller något som du saknar i arbetet. Många gånger finns det mycket annat som känns genuint viktigt att sträva efter istället, utanför jobbet. Ge större utrymme till engagemang och intressen utanför jobbet. Du kanske inte har ett jobb som samtidigt är din passion, men du kan se till att få mer av det du gillar utanför din arbetstid.

3. Ditt värde beror inte på ditt jobb. Om identifikationen till jobbet blir för stor, vad händer då om du blir uppsagd? Lägg inte allt värde i något som kan försvinna, idag ofta lättare än vad relationer eller andra hjärtefrågor kan. Låt det du älskar identifiera dig, snarare än ditt jobb. Jobbet är utbytbart –  det är inte t.ex. dina närmaste.

4. Självkänsla. Att arbeta med din självkänsla ger också en större trygghet i att du duger oavsett sysselsättning. Det kan vi inte få för mycket av.

5. Sluta jämföra dig. Att inte jämföra ditt jobb med andras är också viktigt. Vi har helt olika resor och är helt olika människor, så jämförelsen ger oss ingenting annat än eventuellt missnöje. Det är inte alltid lätt, men försök när tankarna dyker upp, att också stanna upp och fråga dig själv om det verkligen hjälper att tänka så? Säger en annan människas arbetssituation något om dig?

6. Ideellt arbete. Att engagera dig ideellt om än i liten utsträckning kan frambringa en känsla av meningsfullhet och som på så sätt minskar stressen kring att ditt arbete behöver ge hundraprocentig tillfredställelse. Kräver arbetet inte all din tid och ditt engagemang så finns det kanske utrymme för engagemang på andra håll som ger dig mer av det du behöver.

7. Ställ bättre frågor. Försök ställa andra frågor när du möter en ny person! Det kan såklart vara av intresse vad en person jobbar med, men ofta är det en vanesak att ställa den frågan till någon det första man gör. Om vi bryter den vanan, kanske får vi på så sätt flera nya intressanta perspektiv när vi möter nya människor framöver.

Glöm ej, att inte fråga "så vad jobbar du med" nästa gång du träffar någon.

1 Comment