Viewing entries in
blogg

Comment

Strukturell rasism på arbetsmarknaden

Stamtänkande har förekommit i alla tider och på alla platser. I västvärlden börjar det vanligtvist med osynliga linjer, lands, landskaps och stadsgränser. De blåögda, de skelögda, de med blont hår, de med krulligt hår osv. De som är kortväxta, rörelshindrade. Eller de som är protestanter, katoliker, ateister eller monarkister.

Först så gillar jag inte ordet invandrare, de har liksom en negativ klang. Egentligen är det ju bara en person som har valt att bosätta sig i ett annat land av en mängd olika anledningar.

I Sverige talar vi om ”svenskar” och ”invandrare”. Det är långt ifrån så enkelt som dess bokstavliga betydelser. De människor som i vardagsspråket kan kallas invandrare kan paradoxalt nog vara födda i Sverige med ett svenskklingande efternamn.

Eller när det talas om ”andra generationens invandrare”. Den distinktionen och vad det begreppet talar om för oss att de är svenskamedborgare och födda här, men de är inga ”riktiga svenskar”. Ni vet som Zlatan.

Om personen inte kan vara ”riktig svensk” och inte heller kommer någon annanstans ifrån. Är den personen inte ”riktig” då?

Sverige är ett land där ”vi” och ”dom” är vardag för många. Det märks i vårt språk, i vårt agerande mot varandra, i vårt sätt att diskutera, i vårt sätt att distansera oss. Vi är alla människor och ingen människa är stöpt i en form. Vi är alla ett enda lag. Vi är människor som har behov och förutsättningar. Vi behöver inte dela in oss i A och B. Vi är Sverige!

Att bli kallad rasist är bland de värsta du kan bli kallad i Sverige och därför avänds det ordet lite väl flitigt ibland. Men frågan kvarstår, om ingen kallar sig själv rasist vem är då rasist? Eller existerar de bara rasism i svenska filmer och böcker?

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

"Jag har fått känna på hur djupt rotad afrofobin och den strukturella rasismen är på den svenska arbetsmarknaden. Nu vill jag i ren protest säga upp mitt svenska medborgarskap" - Det skrev Kevin Pedral i en debattartikel som bla publicerades i Expressen. Workpodden träffade Kevin på ett café i centrala Stockholm där han utvecklar sina tankar och idéer. 55 min och 37 sek in i podden ställer även Kevin oss i Workpodden emot väggen, frågar om vi har upplevt rasism privat och på arbetsplatsen.

Rasismen i Sverige beskrivs ofta som strukturell. Men exakt vad är strukturell rasism?

Vad menas med att rasismen är ”strukturell”? Vi kan förstå det som analogt med uppkomsten av bilköer. Ingen förnekar att bilköer uppstår. Ingen anser heller att det faktum att bilköer finns gör det omöjligt att ta sig fram i trafiken. Ytterst få människor ger sig ut i trafiken med avsikten att skapa bilköer. Ändå skapas bilköer till stor del av beslut, eller en mängd av beslut – beslut att ta bilen till och från jobbet. Problemet uppstår alltså som ett resultat av beslut som inte handlar om att frambringa detta negativa resultat. Förklaringen till att bilköer uppstår innehåller få ondskefulla intentioner, således. Bilköer skapas också av infrastrukturen.

Att erkänna att bilköer är ett strukturellt problem är inte att säga att Sverige är ett särskilt ”bilköistiskt” land. Vi har i själva verket rätt god infrastruktur och relativt utvecklad kollektivtrafik. Vi vidtar åtgärder för att minska risken för bilköer. Ändå uppstår de, och vi skulle kunna göra mycket mer – både på individ- och samhällsnivå. Det är allas fel och det är ingens fel. Det är vårt ansvar och det är myndigheternas ansvar – men det är en helt annan slags ansvar än det vi tillskriver de som handlar med ont uppsåt. Det är annan typ av ansvar än det vi tillskriver en uttalad rasist som begår ett rasistiskt motiverat våldsdåd. Strukturell rasism förutsätter inte att de människor som bidrar till den är rasister i någon starkare mening.

"Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan anses kunna delas upp i raser."

Comment

Comment

Stockholm har sveriges bästa universitet

Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet är Sveriges bästa universitet. Men hur stor vikt ska man lägga vid rankningslistor när man väljer lärosäte?

Times Higher Education World Rankings 2014-15, är en av de mest kända globala rankningslistorna som rankar lärosäten världen över. Hur noga är man som svensk student med att undersöka vilket rykte, kvalitet och rankning lärosäten har?

Generellt är medvetenheten hos svenska studenter om internationella rankningar låg, men samtidigt är man ganska väl medveten om olika lärosätens rykte, vilket ju delvis kommer från rankningar.

Vissa tycker inte att man ska lägga för stor vikt vid internationella rankningar.

Svenska lärosäten kan inte blunda för rankningarna, att rankas högt ger ett gott internationellt renommé och får en positiv effekt för rekryteringen av internationella studenter och gästforskare och samarbete med andra lärosäten. Samtidigt ska man som student ta dessa rankningar med en nypa salt, de är dåliga på att visa hur bra universitetet är på att leverera högkvalitativ utbildning, säger Harriet Wallberg.

Kritiken som förekommer handlar bland annat om att rankningarna mäter fel saker, med för stort fokus på hur framstående universiteten är inom forskning.

I dag finns inget system som mäter relevanta parametrar för studenter. Jag tycker istället att man som blivande student ska fundera på vad man tycker är viktigt i sin utbildning och sedan vända sig till lärosäten och studentkårerna direkt och ställa frågor kring detta.

Tips: Rankning
Ta reda på vilka faktorer rankningen baseras på.
Olika rankningslistor kan inte utan vidare jämföras. Vissa mäter bara forskningskvalitet medan andra går in på sådant som utbildningskvalitet eller rykte. En del utgår bara från indikatorer medan andra gör enkätundersökningar. Ta reda på detta och fråga dig själv vad som är viktigast för dig i en kvalitetsvärdering.
Titta på Universitetkanslersämbetets kvalitetsgranskning.
UKÄ utvärderar kvaliteten på all högre utbildning i Sverige och tittar på hur väl lärosäten lyckas uppnå examensmål. Målsättningen är inte att ranka utan att hitta de utbildningar som inte uppnår tillräcklig kvalitet.  Här kan man ända skaffa sig en kompletterande bild av hur utbildningen står sig.
Gör aktiv research på högskolan och bland arbetsgivare.
Kontakta utbildningarnas representanter direkt och ställ frågor kring kvalitet som är viktiga för dig. Be om studentreferenser och kontakta Studentkårerna för att få andra studenters perspektiv. Kontakta gärna potentiella arbetsgivare för att höra hur de ser på olika utbildningar.
Kända rankningar:
Urank – Sveriges universitetsrankning

Comment

Comment

Är du rätt person på fel arbetsplats?

Är du på rätt eller fel jobb? Kanske var det aldrig rätt jobb från början eller så har du ”vuxit ur din kostym” och behöver dra vidare till nya utmaningar? Är du karriärsförvirrad eller så kanske fel jobb ger dig möjligheten att göra det du vill?

Du vill hellre vara ledig, Du gör jobbet med vänsterhanden, Inget är kul längre inte ens på fritiden, Din hälsa påverkas, Det är svårt att se andra lyckas, Du jobbar bara för pengar

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

I veckans avsnitt av Workpodden pratar vi om att följa sitt hjärta och göra det som är kul med Denicé Lundevall, som bl.a. är känd ifrån Robinson och Bikini fitness tävlingar. Hör henne berätta om hennes Vipassana meditation, yoga, hur hon ser på sitt nuvarande arbete och mycket mer.

Denicé Lundevall blev uttagen till första upplagan av Talangjakten då det startade upp igen 2008 och gjorde sedan debut i Bodyfitness på Luciapokalen det året. Hon gick då dock inte vidare, men lade beslag på omslaget av BODY Magazine som innehöll reportaget från Fitnessfestivalen 2008

Jobbet är en stor del av vårt liv. Förutom lön ger arbetet status och identitet och en möjlighet till självförverkligande. Men även de sociala relationerna och känslan av delaktighet är viktig.

Lönen är den främsta anledningen till att vi arbetar. Får vi inte betalt försvinner mycket av motivationen till att ta en anställning. Men därutöver har jobbet en rad socialpsykologiska funktioner.

Arbetet är viktigt för identitet och självkänsla. Det är en slags social markör som säger något om vilken status och position man har i samhället, säger Kerstin Isaksson, professor i psykologi vid Mälardalens högskola.

Det märks framför allt när vi träffar nya personer och ska presentera oss. Ganska snabbt brukar det då komma upp vad man jobbar med och vilket yrke man har.

Att arbetet är en social markör kommer också fram när man inte vill säga att man är arbetslös för man tycker att det är lite pinsamt.

Men även de sociala relationerna vi får genom jobbet är viktiga för oss, liksom den känsla av delaktighet vi upplever på arbetsplatsen, men även i samhället i stort. Blir man arbetslös minskar känslan av samhörighet. Samtidigt försvinner de vardagsrutiner som man har när man jobbar och det är lätt att tappa orienteringen i tiden.

Rutinerna är viktiga för att visa att man är med i samhället. Fredagsmys är inte lika mysigt om man inte har jobbat i veckan och ska vara ledig. Detsamma gäller för semester. Det är något som man har jobbat in och förtjänat, säger Kerstin Isaksson.

Men vilken funktion arbetet har i ens liv beror också på individen. Medan en del brinner för arbetet och karriären förverkligar sig andra genom fritidsaktiviteter eller familjen. Ideellt arbete kan också fylla samma funktion som betalt arbete.

Även ens yrkesidentitet spelar in och är man läkare eller lärare är den identiteten kanske viktigare än i andra yrken. Men även om man har ett ensidigt, slitsamt och kanske inte så meningsfullt arbete går det att hitta motivation och tillfredsställelse i det man gör.

Att känna att man är kompetent och klarar av saker är jätteviktigt. Din identitet stärks av att arbetet är någonting som du är bra på och att du kanske får beröm av chefen.

Vilken roll arbetet spelar för individen skiljer sig åt i olika länder. Vi svenskar är kända för att vara flitiga och värdera arbetet högt, något som vi delar med andra invånare i Nordeuropa.

Men det finns länder som är värre. I Japan till exempel är arbetet ännu viktigare än i Sverige och det finns starka band till företaget där man jobbar. Det handlar om kulturskillnader.


Nästan alltid säger man att nu kommer det en ny generation och för dem är jobbet inte så viktigt. Men när de blir 35 och har villa, vovve och Volvo blir jobbet viktigt även för dem.

Comment

Comment

Våga fråga... din kollega?!

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen, framför allt depressioner och ångestsjukdomar. Den psykiska hälsan kan ibland vara kopplad till arbetet och kan vara en kombination av olika delar av vårt liv.

Symtom på psykisk ohälsa kan uppträda hos oss alla. Gränsen mellan att vara psykiskt frisk eller sjuk kan vara en gråzon. Den tekniska utvecklingen har gjort att många arbeten blivit mindre fysiskt ansträngande och säkrare. Samtidigt har den psykiska belastningen för många istället ökat eller blivit mer påtaglig.

I veckans avsnitt pratar vi med Barbara Westertaklax om att våga fråga hur någon mår på jobbet. Barbara är en karrrärrådgivaren och har en bakgrund som personalchef, utbildad socionom med vidareutbildning som samtalsterapeut inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT) samt utbildning inom Neurolinguistic Programming (NLP).

Ett relativt enkelt och smidigt sätt att få reda på hur en kollega verkligen mår är att börja ställa frågor som: Hur har du det? Hur mår du? Hur kan jag hjälpa dig? Hur tycker du att samarbetet fungerar med dina arbetskollegor? Hur känner du att balansen mellan ditt arbetsliv och privatliv är? Jag har sett att detta och detta har hänt – vad kan du berätta om det?

Några friskfaktorer i den psykiska arbetsmiljön:

 • Delaktighet – att kunna bidra och att vara behövd.Inflytande – att kunna påverka sitt jobb, både på kort och lång sikt. 
 • Utvecklingsmöjligheter – att få möjlighet till personlig utveckling, att lära sig nya saker och att ha ansvar för sitt arbete. 
 • Sociala relationer – goda sociala relationer med de man jobbar tillsammans med och med chefer/ledning.
 • Rättvisa – att alla behandlas respektfullt och att inga särbehandlingar eller trakasserier sker.

Comment

Comment

Farligt att byta lösenord allt för ofta

Att behöva hålla reda på mängder av lösenord är en del av vår tids gissel. Så hur
gör svenskarna för att komma ihåg sina? I en undersökning där det ställdes en rad frågor kring lösenord och lösenordsanvändning till drygt 1000 svenskar.

Det finns en seglivad tradition att man ska byta lösenord ofta. Många arbetsplatser tvingar sina medarbetare att byta regelbundet, helt fel enligt rapporten. Det kan rent av vara skadligt.

Välj ett udda – och långt lösenord
Enligt en enkätundersökningen ur rapporten svarar 25 procent att det händer att de säger sitt lösenord till sin partner. Och det händer ganska ofta att personer använder sina ex-partners lösenord för att hämnas.
Så en bra regel är att aldrig berätta ditt lösenord för någon.
En annan att välja en längre fras istället för ett ord – detta då lösenord kortare än åtta tecken ökar risken att det knäcks.
– Se till att det är ett unikt lösenord för varje tjänst. Se till att du har ett långt lösenord för varje tjänst. Och om du har ett unikt och långt lösenord för varje tjänst, håll hårt i det och byt inte om du inte måste.

Dessa är de vanligaste lösenorden bland svenska användare och hur många konton av de svarande i enkäten som använde respektive lösenord.
 
1. 123456 – 3 478
2. 12345 – 1 878
3. knulla – 756
4. qwerty – 702
5. 666666 – 689
6. hejsan – 587
7. stilet – 521
8. 123456789 – 503
9. 12345678 – 455
10. password – 437
11. mamma – 388
12. volvo – 387
13. sommar – 361
14. hejhej – 325
15. niklas – 316
16. bajskorv – 315
17. gnaget – 314
18. artto – 300
19. kungen – 300
20. kalle – 297
21. sverige – 291
22. general – 287
23. kalleanka – 285
24. kuken – 274
25. 123123 – 258
26. cocacola – 249

Comment

Comment

Speglar svensk film vårt samhälle?

Vet inte om du någonsin tidigare har reflekterat över detta, men faktum är att svenska filmer inte överhuvudtaget speglar verkligheten, när det kommer till etnicitet och sexuell läggning. De visar en rollfördelning med en överrepresentation av vita män, heterosexuella och vuxna människor. De som avviker ifrån den normen syns inte i den grad de, enligt mig, borde synas.

I en undersökning från 2015 där man synade de svenska filmproduktionerna, så förekom endast 7 procent av skådespelarna som kunde antas ha en invandrarbakgrund – en siffra som bland Sveriges befolkning idag är ca 21,5 procent. Majoriteten av de 7 procenten är från filmen Tommy.

 Den mörke riddaren som vill förändra detta är veckans gäst i Workpodden- David Nzinga. David är skådespelare, manusförfattare och regissör, mest känd för tv-serien ”Syrror” på TV4, ”Vårdgården” på SVT samt filmerna ”Familjen Babajou” och kortfilmerna ”Jag Har Din Rygg” och ”Gola Inte”. Efter tv-serien ”Familjen Babajou” blev David Nzinga antagen till Berlinale Talents och hoppades på andra roller som inte var lika stereotypa som tidigare, men när det uteblev beslutade han sig för att ta tag i det själv. David Nzinga skapade då sin allra första film- "Jag har din rygg".

Nu är David Nzinga, tillsammans med kollegan Sebastian Lagerkvist, aktuell med ett kommande sportdrama och därmed Sveriges första sportfilm- “Kluven Dröm”. Här skildras den unge friidrottaren Mattheus liv i förorten Jordbro som tillhör idrottseliten och tävlar för Sverige. När ett större problem inträffar i Mattheus liv ställs han inför svåra utmaningar som kräver uppoffringar och svåra beslut. Gästande skådespelare, förutom David Nzinga själv, är bland andra “Snabba Cash”-stjärnorna Dragomir Mrsic och Madeleine Martin samt Guldbagge-nominerade Sebastian Hiort.

 “Kluven Dröm” förväntas ha premiär under våren 2017.

 

 

Comment

Comment

Tungt att börja jobba igen efter semestern?

Ett av de vanligaste misstagen är att lägga sig tidigare. Ponera att du brukar lägga dig runt kl 22:00 innan en arbetsdag men har lagt dig vid midnatt under semestern. Guess what? Då ska du fortsätta att lägga dig vid midnatt! Jag vet det låter helt galet, men det finns en logik i galenskapen. Lägger du dig vid 22:00 kommer du bara ligga där vaken som en nattuggla och förknippa sängen med att ligga och vrida dig, det blir en negativ upplevelse. Hemligheten är att stiga upp när du ska och allt eftersom de första arbetsdagarna passerar, vänja kroppen vid det. Sedan så småningom kommer du att vara trött vid 22:00 och Voila! Du är tillbaka i dina gamla sovrutiner

Positiva tankar skapar positiva handlingar, så här kommer några positiva saker med att semestern är över:
- Att verkligen få längta efter ditt hem, partner, soffa, husdjur, barn, tv o.s.v. Är inte det härligt?
- Om det regnar så är du ändå på jobbet och om solen skiner kan du planera in en lunchpromenad. Glöm inte att även nyttja de mörka eftermiddarna med att tända lite ljus!
- När du har fasta rutiner är det lättare att planera in träningspass, handla och göra andra fritidsaktiviteter. Erkänn, har du inte längtat lite efter det?

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Tänk på att det tar cirka 2- 3 veckor att ställa om sig och komma tillbaka in i vardagen efter semestern, så se till att ha mycket positiva och vintriga aktiviteter inbokade de första veckorna. Om du har möjlighet, gå tidigare ifrån jobbet nån fin eftermiddagar eller ta en halvdag och jobba istället några timmar senare på kvällen, kanske med datorn i knät framför din favorit serie.

Ett annat tips är att mjukstarta lite efter semestern, t.ex. att börja jobba på en onsdag. På så sätt blir första veckan kort och kanske inte känns lika "tung". Stressa inte upp dig i onödan och var medveten om att man ofta är lite trögstartad i början. Om du inte redan har börjat jobba så kanske det för dig kan kännas bra att tjuvstarta, genom att exempelvis läsa lite jobbmail, men bara om du känner att det gör dig lugnare. När du väl är tillbaka på jobbet- prioritera! Skriv gärna upp vad som är viktigast att börja med och bocka sedan av systematiskt. Då får du en känsla av kontroll.

Sedan, glöm inte att LE =) Det smittar av sig och det är svårt att tycka att allt är jobbigt när de omkring dig är glada.

Comment

Comment

Bikini Cop talar ut i Workpodden

May I present to you "Bikini Cop" eller Mikaela Kellner som hon egentligen heter. Endast iklädd bikini grep Mikaela en tjuv som stulit hennes väns mobiltelefon. Nyheten fick stor uppmärksamhet i hela Sverige men även världen över.

I veckans avsnitt pratar vi med Mikaela om vad som faktiskt hände vid gripandet, hennes dagliga arbete som polis, prostitutionsgruppen, övervåld, nättroll, Gladiatorerna och mycket mycket mer. Enjoy folks!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Många hatkommentarer

Mikaela Kellner berättar att många tyvärr tolkat hennes inlägg som att hon vore rasist. Vilket lett till både hatkommentarer från folk som kritiserar henne, samt uppskattande mail från rasistsympatisörer som hyllat henne.

– I första intervjun råkade jag säga att det var en utländsk kille som kom fram till oss. Direkt efter att det publicerats började hatmeddelanden komma om att jag var rasist. Tydligen så kränkte detta uttalande några i vårt land vilket jag vill be om ursäkt för.

Men, fortsätter Mikaela:

– Lika illa är det med de mejl jag fått från rasistsympatisörer som hyllar mig och skriver att jag var grym som satte dit invandrarpacket och hoppas att jag tryckte till honom extra hårt. Jag känner att dessa idiotiska kommentarer inte är värda att bemötas med några svar överhuvudtaget.
”Min familj är invandrare”

Till dem som uppfattat henne som rasist vill Mikaela Kellner poängtera att hennes familj har invandrat till Sverige.

– Min mormor kom till Sverige som papperslös flykting efter att ha överlevt ett koncentrationsläger. Min pappa kom som barn tillsammans med sina föräldrar som flykting till Sverige! Om det inte var för Sveriges flyktingpolitik skulle inte jag finnas till.

Hon skriver vidare att tjuvens ursprung inte hade något med hennes agerande vid stölden att göra.
Knä i ryggen

I sociala medier riktades även en hel del kritik mot Mikaela Kelleners sätt att hålla fast tjuven när de hade fått ner honom på marken. Flera personer menade att greppet som användes, där Mikaela Kellner hade vänt upp mannens arm på ryggen och även satt ett knä i ryggen, är olagligt och kan vara farligt.

Mikaela Kellner menar att hon inte tryckte ner sitt knä i mannens bröstrygg, men att greppet var nödvändigt för att hennes vän skulle kunna släppa mannen för att larma polis.

– Mannen förstår snabbt när han ligger på marken att han inte har en chans att ta sig loss vilket resulterar i att han slutar göra motstånd och vi kan lätta på våra grepp.

Comment

3 Comments

Konsten att säga upp sig

Skriv på först, säg upp dig sedan. Och berätta först för chefen innan du säger något till dina kollegor. Tro mig du gör dig själv en tjänst om du kan konsten att säga upp dig

I veckans avsnitt pratar vi konsten att säga upp sig tillsammans med karriärrådgivaren Barbara Westertaklax. Barbara har en bakgrund som personalchef, utbildad socionom med vidareutbildning som samtalsterapeut inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT) samt utbildning inom Neurolinguistic Programming (NLP).

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Äntligen! Du har fått ett nytt jobb. Nu ska din chef få höra vad du verkligen tycker. Lugn och fin. Nu har du det perfekta läget att bestämma hur denna saga ska sluta. För du kommer med all säkerhet att stöta på dina tidigare arbetsgivare och kollegor igen. Hur du än har blivit behandlad vill du hellre kunna behålla dem som goda referenser än som ovänner som kan sabba din karriär.

Ofta kommer det som en chock att någon ska säga upp sig, det är lite synd. Det är bättre om man kan tala med sin chef om att man är på väg att göra något annat. Man ska alltid tycka och tänka, men det man säger ska vara konstruktivt
och respektfullt. Snygga avslut är alltid mer bekväma även om det är bra för båda parter att veta vad som inte varit bra.

Kom ihåg att det är super viktigt att lämna snyggt. Du kan vara stjärna i 5 år och slöa de sista tre månaderna. Då är det de sista månaderna de kommer att minnas av dig.

 

3 Comments

Comment

Din chef vill inte att du tränar...

I veckans avsnitt krossar vi träningsmyter och mycket annat tillsammans med Daniel J Larsson. Som är en f.d. personlig tränare, ny chefredaktör på tidningen Sporthälsa och programledare för den mycket poplära podcasten Fitnesspodden.

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Nu är sommaren slut och folk börjar göra come back på gymmet efter en solig semester.

 65 % av arbetsgivarna sponsrar sina anställda med någon form av löneförmån för att träna. Men under tre av tio har valt att satsa på den löneförmån som skulle underlätta för flest.

Friskvårdstimmen är bland de mest effektiva förmånerna en arbetsgivare kan erbjuda, att kunna gå iväg och träna under arbetstid är guld värt.

Många undersökningar visar att många gör ett bättre jobb när de får möjlighet att gå ifrån en timme mitt på dagen för att träna.

Tyvärr det så att många inte hinner träna innan eller efter jobbet, därför är en friskvårdstimme väldigt underskattad förmån. Tid är viktigare än pengar!

I en undersökning förra året fanns det 15 faktorer som folk fick rangordna enligt vad som motiverar dem, då hamnar friskvårdsbidraget på plats nummer 10. Att träna på arbetstid kom på plats nummer 3, just saying.

Ytterligare en signal arbetsgivaren kan ge är att vara en god förebild, att man visar att man har en arbetsplats där man lyfter fram träning som viktig för välbefinnandet.

Om du inte har en friskvårdstimme eller liknande på just ditt jobb, prova att lyfta frågan vid nästa möte och se om det är fler än du som skulle vilja ha möjlighet att träna under arbetstid.

Nedan tränar jag under arbetstid med Leila Söderholm, utan vikter och endast en leopardmönstrad scarf.

static12.squarespace.com.jpg

Comment

Comment

Pokémon Go är här, är du med eller inte?

unnamed.1.jpg

I det 20:e avsnittet av Workpodden återförenas Jimmy och Laurence som bjuder på en tillbakablick.  Lyssna in på en kort och koncist diskussion om de gångna avsnitten, Pokémon Go och Prideveckan i denna Recap. De pratar bl.a om hur de framgångsrikt nådde en av deras milstolpar som resulterade i över 10 000 lyssningar på en månad och ger proffstips på hur man startar en egen podd.

Sedan Pokémon-appen släpptes i Sverige så har man sett många människor som rör sig utomhus för att samla figurer. Det inte många förstår är att appen har gått om både Tinder och Candy Crush Saga. Lägg även till att Pokémon Go har fler aktiva användare än Twitter. Men hur skall man göra för att dra nytta av trenden och tjäna pengar på den? Nedan finns tipsen.

 

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Exempel på hur olika företag har gjort

Pokémon-appen har skapat möjligheter för svensk besöksnäring. Människor som annars inte kommer ut och ser sig omkring lockas att uppleva nya miljöer. Många företag inom besöksnäringen har nyttjat det faktum att Pokémon-appen lockar folk ut på gator och torg.

Rederiet Stena Line arrangerade i helgen, 22-25 juli, ”Pokémon GO-meetup” i Göteborgs hamn. Där kan Pokémon-tränare i alla åldrar delta och kämpa om vinster i fyra kategorier – ”Ovanligast Pokémon”, ”Störst fångst”, ”Bästa AR-foto” samt ”Herren på täppan”. Området kommer att vara fullt av Poké-stops som kommer fyllas med ”lures” och ett Poké-gym. Det kommer att finnas mängder av Pokémons att fånga.

Hotellkedjan Scandic Hotels erbjuder Pokémonjägare att fylla på energi och vila upp sig under jakten. De får gratis wifi, kan ladda upp sina mobiler och får rabatter på mat och dryck i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Vad gör ditt företag för att dra nytta av Pokémon Go trenden?

Om man vill få fler besökare till sin verksamhet så är det en god idé att:

 • erbjuda laddningsstationer för telefonerna då appen förbrukar mycket batteritid
 • erbjuda wifi – då streamingen är enorm
 • finns det några Pokéstops eller Gym nära er? Se till att synas med ert varumärke i anslutning till dessa platser och sponsra de
 • snart kommer man också att kunna äga ett Pokéstop
 • skapa event och kampanjer

Så gör du steg för steg

 1. Ladda ned Pokémon-appen
 2. Kolla om det finns något Pokémonstop nära din verksamhet.
 3. Kom på något som du kan sälja som kan locka till sig spelare.
 4. Köp 100 pokécoins genom att köpa en så kallad Lure Module. Denna drar till sig aktivitet till platsen i 30 minuter. 100 pokécoins=9 kronor.
 5. Fånga figurer själv och filma det, nära din verksamhet, och lägg ut filmerna på Youtube.

Gamification växer för var dag
Många företag inom besöksnäringen testar just nu olika sätt att nyttja gamification i verksamheten. På färjorna har man kunnat gå på en appbaserad skattjakt vilket varit mycket uppskattat hos barnfamiljer. Tänk på denna möjlighet att marknadsföra er verksamhet.

Comment

Comment

Är Pride bara ett spektakel, eller?

  "Finns det inte viktigare saker att ta upp"

                                                        "Har vi inte det ganska bra ändå, jämfört med andra länder"

"Jag har vänner som är gay och inte alls känner sig diskriminerade"

                                       "Jag tycker det är okej, men måste det vara en sådan där Pride?"

               "Det är lugnt, så länge de inte håller på och äcklar sig"

Det räcker med att slå på TV´n så får du ovanstående kommentarer ifrån en mängd framstående journalister. En tv-profil kläckte bland annat ur sig i sin TV-soffa"Ändå är min bild, i min värld, så tänker jag att om man bor i Stockholm, i alla fall så är det så accepterat" och efter att en HBTQ-person förklarat om kräkningar hen upplevde dagligen så svarar tv-profilen - "Ah olika åsikter, så är vi människor, vi är olika känsliga för olika saker".

HBTQ-personer utsätts för mer hot om våld, mer våld och mer kränkande behandling än heterosexuella. Ta bara en snabbtitt i kommentatorsfälten på diverse hemsidor så ser du vad folk tycker i Sverige år 2016. Eller varför inte läsa lite av SD's jämnställdhetspolitik- "Vi värnar om familjen, på riktigt", "Vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper". Klicka här om du vill läsa mer om det.

Vi människor är väldigt bra på att imitera vår omgivning medvetet och omedvetet, det är därför vi t.ex. har olika dialekter. Ända ifrån att du föds så stöps du i en heterosexuell värld, där flickor ska gilla rosa och pojkar blått Vad händer när du märker att du är "annorlunda", att du kanske gillar någon av samma kön eller är en bisexuell, trans eller queer, vad gör du då? Du är ju redan på heterotåget, ska du våga dra i nödbromsen och säga - ursäkta jag måste av här! Vad händer nu? Ja, det är en bra fråga men förmodligen kommer du att lära dig att passa in och inte sticka ut för mycket. Du kommer säkert även tycka att det är ett helt okej liv. Men ska det vara så?

Nu under Pride festivalen har du troligen sett många HBTQ-personer öppet visa känslor och sin sexualitet. Sedan när den är över kryper alla tillbaka in i sina svensson-liv för att fortsätta "passa in". Det är liksom som någon slags assimilation. Tänk på hur sällan du ser någon HBTQ-person hålla varandra i handen eller kyssas under resterande veckor under året? Hur skulle du reagera eller känna om du såg det?

Heterosexualitet tas bara för givet och vi lever i ett så kallat "heterosexistiskt" samhälle. De flesta av oss tänker inte på det för att vi lever i en sådan enorm majoritet. Det pratas mycket om att man ska se människor som individer. Problemet är att människor hänger upp sig på massa andra saker så som sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning och då blir det praktiskt taget omöjligt. Folk går igång hårt på olikheter och verkligen hatar andra människor för att de inte är som dem. Hat är ingen mänsklig rättighet som du bara kan vräka ur dig. Tänk till!

När icke-heterosexuella svenskar inte behöver tänka på vart och när de kan visa sina känslor, då behövs inte Pride längre!

Comment

Comment

Har ditt företag en strategi för sociala medier?!

Nyckeln till att skapa en framgångsrik strategi för sociala medier är att arbeta fram svar på frågor som exempel:

 • Vad är nyttan med sociala medier utifrån företagets affärsmål? Vad är syftet?
 • Hur kan vi säkerhetsställa att det går att följa upp våra målsättningar?
 • Har vi olika syften för olika affärsområden?
 • Vilka möjligheter finns för att nå ut till våra målgrupper? I den här
 • frågeställningen diskuteras även kanalval. I vilka kanaler ska vi finnas och vilka väljer vi bort?

Bra innehåll är exempelvis:

 • Artiklar som är användbara för din målgrupp (”10 tips för att få ut mest av…”)
 • Information som är relevant för din målgrupp, exempelvis nyheter om vad som händer på den marknad de verkar inom.
 • Inspiration och exempel på framgångsrika resultat från andra verksamheter
 

I veckans avsnitt av Workpodden pratar vi med Vass Kommunikation, bl.a om Snapchat och hur den digitala utvecklingen håller på att förändra kommunikation- och marknadsföringsbranschen.

Vass Kommunikation har funnits i knappt ett år och drivs av de unga systrarna Helena och Johanna Engström.

Under sina första år som företagare har systrarna, 26 och 28 år, tagit in ytterligare förstärkning och de har omvandlat företaget från enskild firma till aktiebolag. De har också blivit invalda i styrelsen för Svenska pr-företagen.

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Comment

Comment

Har du inte samma glöd på jobbet? Här är sex steg för att hitta tillbaka

Oavsett vad man jobbar med så kan vissa dagar eller perioder kännas tunga. Ibland är det svårt att sluta tänka negativa tankar. Då är det lätt hänt att man dras ner, tappar motivationen och får svårt att hitta tillbaka igen. Här kommer några tips som hjälper dig att hålla energin”uppe” både på arbetsplatsen och i det privata livet.

1) Var orädd!
Det är en mänsklig drivkraft att vilja utvecklas och komma framåt. Finns inte utmaningen försvinner motivationen och lusten. Att prova något helt nytt eller att testa ett nytt sätt att lösa ett problem kan vara förlösande. När vi känner oss oroliga är det risk för att vi börjar tänka negativa tankar istället för att fokusera på att klara det vi vill uppnå. Ta tag i sakerna istället, och se till att de blir gjorda. Det är enkelt att prata om allt du bör göra men låt det inte stanna där.

2) Identifiera dina mål och planera hur du ska nå dem
En positiv inställning räcker inte, du behöver också veta vad som ska motivera dig för att orka nå ända fram. Sätt konkreta och tydliga mål och skriv ner dem, och sätt gärna upp fina målbilder på väggen som påminner dig. Det gäller att bli tänd på framtiden. Utvärdera dig själv en gång i månaden, så att du är på rätt väg.

3) Ha inte för många mål
Var snäll mot dig själv! Om du har för många krav och målsättningar samtidigt kan du bli stressad och omotiverad. Tänk inte på vad du borde ha gjort utan tänk från och med nu – och framåt. Istället för att hacka på dig själv, se förändringen du faktiskt gjort. Ge dig själv beröm och fundera på hur du kan göra för att få en fortsatt positiv effekt framåt. Sätt hellre färre, realistiska mål som du kan dela upp i flera delmål. Fira varje delmål!

4) Ha roligt!
Det bör vara ett mål i sig. Om du har roligt på jobbet så blir det så mycket enklare att ta sig dit varje dag. Sluta att oroa dig för sådant som du inte kan ändra på. Bekymmer är som en gungstol. Det ger dig något att göra men du kommer ingenstans.

5) Skaffa dig kunskap
Ju mer du vet om ett ämne, desto mer säker kommer du att känna dig. Och ju säkrare du känner dig, desto mer motiverad kommer du att bli. Lär av andra som har gjort samma sak. Ingenting är så motiverande som att höra en bra framgångsberättelse!

6) Belöna dig själv!
Hitta vad som är rätt belöning för dig då rätt belöning ger ökad motivation. Man måste unna sig något när man har nått sina delmål och sitt huvudmål. Det kan ex. vara: restaurangbesök, spabesök, middag med goda vänner, shopping, en extra god dessert eller en weekendresa eller aktivitet som gör att du orkar kämpa lite extra.

I Workpoddens avsnittet nedan diskuterar jag arbetsglöd med karriärrådgivaren Barbara Westertaklax.

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Comment

Comment

Om någon du jobbar med utsätts för övergrepp eller våld i nära relationer

Om någon du känner har utsatts för sexuella övergrepp eller våld i nära relationer, kan du vara till stor hjälp. När du stöttar och tror på den som har blivit utsatt, kan den personen lättare börja må bättre. Ibland kan du själv behöva någon att prata med.

Våga fråga

Om du tror att någon har varit med om övergrepp, är det bra att våga fråga. Alla säger inte rakt ut ”jag har blivit våldtagen”. Några kanske säger att någon haft sex med en, fast man inte ville.

Några kanske bara säger att de tycker att en viss person är obehaglig. Eller berättar om någon på nätet som hen är rädd för. Du kan behöva fråga flera gånger, och visa att du vill lyssna. Även om personen inte svarar just då, kan frågan göra att han eller hon till slut vågar berätta för någon.

Hjälpa personen att få hjälp

Den som har utsatts behöver oftat träffa någon som är van att hjälpa personer som har utsatts för övergrepp. Du kan hjälpa den utsatta personen med att ta reda på var hen kan få hjälp. Det kan till exempel vara en ungdomsmottagning, skolkurator eller vårdcentral. Eller en tjejjour, om den som har utsatts är tjej.

Du kan ta reda på hur en polisanmälan går till. Du kan också peppa personen att göra en polisanmälan. En del vill inte gå och prata med någon precis efter övergreppet. Det är bra att göra det tidigt. Men det är aldrig för sent att få hjälp.

Visa att du finns där

Det kan ta lång tid att må bra igen, efter ett sexuellt övergrepp. Ibland kan det påverka livet i många år. Om du känner någon som har varit med om ett övergrepp, är det bra att våga fråga om det, även om det var länge sen.

Det är inte säkert att personen vill prata om det just då. Men det kan ändå vara skönt att veta att det finns någon som bryr sig.

Ta hand om dig själv

Det kan vara jobbigt att höra om svåra saker som någon annan har varit med om. För att må bra är det viktigt att du tar hand om dig. Det är jättebra att du finns där som vän som lyssnar. Men kom ihåg att du inte själv har ansvar för situationen.

Det kan vara skönt att själv prata med till exempel en kurator, och få råd om hur du kan stötta på ett bra sätt.

Om personen fortfarande utsätts

Om någon fortfarande utsätts, är det viktigt att personen får hjälp att stoppa det. Du kan börja med att prata med någon vuxen som du litar på, som kan hjälpa er. Om det inte funkar första gången är det viktigt att inte ge upp. Då kan ni försöka igen med att berätta för någon annan.

Om övergreppet sker på nätet, finns olika sajter där ni kan få hjälp. Till exempel hjälp med att anmäla brottet och tips på hur ni kan göra för att spara bevis. 

I Workpoddens avsnittet nedan får vi följa med Eveliina Sinisalo in i socialtjänsten där hon har klienter som är utsatta för våld i nära relationer. Sedan i höstas har hon föreläst tillsammans med en kollega i egen regi om samma ämne.

Viktigt ämne! Lyssna och lär!

 

 

 

Comment

Comment

Våga flytta och följ dina drömmar

IMG_5231.JPG

Alla kommer vi till den punkten i livet då vi måste fundera över vad vi vill plugga, vad vi vill jobba med och vart vi vill bo. För vissa är det ett enkelt beslut som man kan ta på en gång, medan det kan ta otroligt lång tid för andra att fundera ut vad man egentligen vill. Men oavsett vad man kommer fram till så är det viktigt att det är något som man verkligen vill, det ska ju trots allt vara ens liv. Och det ska man ta vara på, för det kommer inte tillbaka.

Något som många drömmer om att göra är att flytta till Stockholm. För alla dem som har vuxit upp en bit utanför stan, eller helt enkelt i en stad som inte erbjuder så mycket, så innebär Stockholm såklart stora möjligheter. En del flyttar till huvudstaden för jobb, andra för att plugga och andra bara för att de helt enkelt saknar att bo i en huvudstad. Och få är det som ångrar att de flyttar dit! Därför är det alltså bara att våga chansa, och ge sig av!

Norskfödde Alexander Erwik ville som ung bli skådis, inte pga ett stort teaterintresse utan mer för att bli någon eller något. Drömmen om skådespeleri byttes ut mot en idé om att skriva. Men innan Alexander gjorde något yrkesval fick tristessen i Charlottenberg honom att flytta efter en kille till Stockholm.

Alexander kopplas av de flesta till Finest.se där han hjälpte till att starta upp kändis- och nöjesnyheterna 2006. Det Alexander är mest stolt över med Finest var att siten skapade så många nya stjärnor och gav möjligheten till dessa okända unga människor att uppfylla sina drömmer genom de många bloggarna som fanns under Finest tak.

Idag driver Alexander eventbyrån Erwik Communication. Under bolagets nio månaders existens har han och de två anställda redan lyckats leverera 29 events. I höst ska bolaget även driva person-PR för offentliga personer.

Vill du veta mer om Alexander Erwiks spännande bakgrund, nutid och framtid - lyssna in det senaste poddavsnittet med Workpodden!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Comment

Comment

Vad händer efter studierna? (podcast)

Forever-Annons-3-1024x705.jpg

Studenten är över och du är äntligen är fri. För de allra flesta är detta en underbar känsla av frihet och självständighet. Förr eller senare kommer du dock ställas inför svåra val. Plötsligt är det inte självklart att ha något att fylla dagen med. Du måste själv staka ut din egen framtid. Vi på Workpodden tycker verkligen det är på sin plats med lite tips som nyblivna studenter eller föräldrar till studenter kan använda när de tar sina första stapplande kliv ut i världen.

Få inte panik nu men det kan vara bra att ha framförhållning.

Man kan börja förbereda sig till livet efter gymnasiet redan under åk1 - genom att göra högskoleprovet och söka sommarjobb/extrajobb. All arbetslivserfarenhet är mycket värdefull och även praktik utgör en merit när man senare söker jobb eller en yrkeshögskoleutbildning.

Ett tips är att du har god framförhållning och planerar på längre sikt och börjar därför söka jobb och/eller eftergymnasiala utbildningar redan under första halvan av vårterminen i åk 3 på gymnasiet.

Sommarjobb kan man i vissa fall börja söka redan innan årsskiftet och ibland så tidigt som i början av november. På jobbsökarsidor kan man se annonser om sommarjobb från slutet av oktober i vissa fall. 

Vissa saker som t.ex. högskoleprovet kan man med fördel börja planera för redan under åk1 på gymnasiet. Resultat av HP brukar vara högre för varje gång man genomför provet fram till fjärde eller femte gång, sedan ligger resultatet på en konstant nivå. För att uppnå bästa resultat rekommenderas därför att börja göra provet redan under våren i åk1, anmälan gör man senast 15 februari till vårens provtillfälle och senast 15 september till höstens provtillfälle. Information om HP (inkl.gamla prov som man kan träna på) finns att söka efter på nätet.

Det finns heller ingen anledning att inte göra ”allt på en gång”: söka till högskola, till yrkeshögskola och jobb - samtidigt. Då har man många dörrar öppna och kan välja senare. 

Detsamma gäller när man söker jobb. Sök många olika jobb samtidigt, vänta inte på att få svar på en ansökan innan du skickar nästa. Får man fler än ett ”ja”, har man i så fall valmöjligheter.

Högskoleprovet = en extra chans att komma in och det är även en bra merit att skriva in på sitt CV när man söker jobb. Resultat av högskoleprovet gäller (i formell mening) enbart vid ansökan till svenska högskoleutbildningar men det kan också vara en extra merit vid ansökan till yrkeshögskoleutbildning och när man söker jobb.

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Comment

Comment

Har du koll på "Brexit"-omröstningen?!

brexit-800x500.jpg

Imorgon, torsdag den 23 juni, går britterna till valurnorna för att rösta om deras vara eller icke-vara i den europeiska unionen. Men vad händer egentligen om det blir en Brexit? 

Är det här en sådan där omröstning som det går att vessla sig ur? Formellt ja. Parlamentet kan fatta vilka beslut de vill. Däremot har alla inblandade, inklusive David Cameron, bundit sig så hårt det bara går vid masten. Resultatet gäller punkt slut. En möjlighet som har förekommit tidigare i EU:s historia, exempelvis när Danmark röstade nej till euron, är att förhandla fram ett nytt avtal för landet och sedan hålla en ny folkomröstning om detta.

Om Storbritannien stannar är nästa steg att genomföra det förändringar som landet förhandlat fram med EU. Det gäller bland annat begränsningar i möjligheten för migranter och tillfälligt boende i Storbritannien att få fullt ut få del av olika statliga bidrag. Dessutom har David Cameron försäkrat att han blivit lovad att pundet blir kvar men att Storbritannien ändå inte diskrimineras inom EU samt att Londons finanssystem åtminstone inte fullt kommer att regleras från Bryssel. Slutligen menar Cameron att nu är det fastställt att Storbritannien inte kommer att tvingas in i eller ta del av ytterligare närmare samarbeten inom unionen.

Ett besked att stanna skulle med andra ord inte ha så stor effekt på ekonomin. Det skulle däremot en Brexitvinst ha. Då skulle omedelbart en utträdesansökan lämnas in. Den skulle sedan i förhandlas i upp till två år. Under den tiden skulle även eventuella nya frihandelsavtal och andra avtal om relationerna med övriga Europa förhandlas fram. Här står dock bilden i Storbritannien i skarp kontrast mot den inom övriga EU.

Lämnasidan har sagt att den norska modellen att införa EU-lagar utan att var medlem inte är aktuell. EU har sagt att russinplockande är det inte tal om. I botten finns möjligheten att använda de globala frihandelsavtalen via WTO men det vore en stor begränsning för alla inblandade. En svår förhandling med andra ord. Ett drag i det schackpartiet bjöd Frankrike på i veckan –”Brexit: Britain is either in or out, French economy minister warns – Tough message reflects intense debate with Berlin over how to deal with aftermath of Brexit” (FT). Om Storbritannien röstar ut sig bör landet lämna EU så fort som möjligt och övriga EU koncentrera sig på att förstärka samarbetet ytterligare.

Mer basfakta finns på BBC:s valsida. Där återfinns även svaren på de två brinnande frågorna om Storbritannien vid en Brexit även måste lämna Eurovision Song Contest samt om man får använda blyertspenna när man röstar.

Comment

Comment

Nya hårdare krav på social och organisatorisk arbetsmiljö (podcast)

Stress, mobbning, arbetstidens förläggning. Detta står i fokus för en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket. Den kommer att påverka arbetet med det som hittills kallats psykosocial arbetsmiljö – och som nu byter namn till organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Enligt Arbetsmiljöverket orsakar brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ohälsa. Antalet anmälningar om arbetssjukdom inom det området har de senaste fem åren ökat med drygt 70 procent. Exempel på orsaker till ohälsan är enligt verket alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning.

Jag vet att detta inte är så kul att läsa, tro mig det är 10 ggr roligare att lyssna på när vi diskuterar det i Workpodden. Enjoy

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Comment

Comment

Vad vill du med ditt liv? (podcast)

Som liten ville Siw Petersheim bli astronaut. Rymdplanerna blev det inget av, men drömmen om något mer, något annat, fick henne i 20-års åldern att lämna tryggheten i Brummendal, Norge, för att ge sig ut i världen. 

FullSizeRender.jpg

På ett av Siws första jobb ställde chefen 10 0000- kronorsfrågan ”Vad vill du med ditt liv?”. Med hjälp av hans mentorskap kom hon på riktigt igång med livet. Han hjälpte henne med lägenhet, utbildning och behöll henne som anställd tills examen var avklarad. Idag inser hon att han har varit en stor pusselbit i hennes liv. 

En annan person som verkat som förebild i Siws liv är hennes morbror. Vid en ålder på 82 år är han nybliven Stand-up komiker, skriver böcker, medverkar i reklamfilmer och rap-videos. Hans drivkraft och positiva inställning inspirerar Siw till att behålla glöden och ta upp- och nedgångar på bästa möjliga sätt. 

Med en bakgrund som beteendevetare och inom socialantropologi, så driver Siw idag eget bolag och arbetar som marknadsanalytiker med kvalitativa marknadsundersökningar. 

Vill du veta mer, lyssna på workpoddens senaste avsnitt med Siw Petersheim

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller  klicka här!

Eller lyssna direkt i Podcaster appen - Klicka på bilden eller klicka här!

Comment